Sklep o vrednosti točke za izračun letnega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2015

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva