Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulturne dejavnosti v Občini Nazarje

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva