Pravilnik Občine Nazarje o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva