Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju center Nazarje (območje STD-VILA BLOKI)