25. redna seja Občinskega sveta Občine Nazarje

SIMONA B. (OBČINA NAZARJE) 311
Seja je potekala dne 13.10.2022 ob 18.00
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.10.2022
Začetek veljavnosti: 29.10.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o drugi spremembi proračuna Občine Nazarje za leto 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.10.2022
Začetek veljavnosti: 15.10.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o drugi spremembi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Nazarje v letu 2022 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.10.2022
Začetek veljavnosti: 15.10.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Odlok o razglasitvi Tominškove kašče za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.10.2022
Začetek veljavnosti: 29.10.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o razglasitvi kašče na domačiji Rovt pod Menino 1 za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Občine Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.10.2022
Začetek veljavnosti: 29.10.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju center Nazarje (območje STD-VILA BLOKI) (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.10.2022
Začetek veljavnosti: 15.10.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijska preveritev (LP)
Sklep o lokacijski preveritvi za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev na območju industrijsko – obrtne cone Prihova – Nazarje – OBJEKT 1 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.10.2022
Začetek veljavnosti: 15.10.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Lokacijska preveritev (LP)
Sklep o izvzemu iz javnega dobra (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 46/2022)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 13.10.2022
Začetek veljavnosti: 15.10.2022
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro