Tominškova kašča

Kulturna dediščina, Spomeniki
3331 Nazarje