Cerkev sv. Gervazija in Protazija v Rovtu pod Menino

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
3331 Nazarje