P. c. sv. Jošta v Rovtu pod Menino

Sakralni objekti, Kulturna dediščina
3331 Nazarje